MAİB/TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ

Makine İhracatçıları Birliğimiz, 2002 yılında, Türkiye’nin makine ihracatını yaygınlaştırmak ve artırmak, ülke ihracatı içinde katma değeri yüksek ürünlerin payını artırmak üzere kuruldu. Sektörümüzün tamamı ile ilgili meseleleri 23 ürün grubu üzerinden takip ediyoruz; 22.000’den fazla üyemiz bulunuyor.

Ana hedefimiz sürdürülebilir ihracatı artırmak olup; stratejilerimizde önemli bir yeri ürün, pazar ve ilişkileri çeşitlendirmeye veriyoruz. İhracatı doğrudan ve dolaylı biçimde ilgilendiren her kabiliyet ve sorunu;  yenilikçi ve yüksek nitelikli istihdam, rekabetçi ve teknoloji seviyesi yüksek üretim altyapısı, dijitalleşme ve sektörel iş birlikleri gibi, çağımızın üretim mimarisine uygun biçimde hep odağımızda tutuyoruz.

Üyelerimizin dünyada ayak basmadığı, ticari ilişki geliştirmediği ülke ve coğrafya kalmamışken, sektörün tepe örgütü olarak biz de eriştiğimiz bütün verileri işleyip, yaymayı, kurduğumuz teknik-ticari bütün ilişkileri üyelerimize açmayı ülkemize değer kattığına inandığımız bir vazife olarak görüyoruz.

Dünyamız değişiyor, sektörümüz gelişiyor, dönüşüyor; dönüştürüyor. Şimdi yeni bir sınavın eşiğindeyiz. Başta üretim olmak üzere her türlü faaliyetimiz için kullandığımız şeyleri, malzeme ve enerjiden atıklarımıza kadar, yaşam ve ekonomi döngüsünün tüm aşama ve alanlarını daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil kılacak bir zihniyet ve perspektifle yeniden değerlendirmek zorundayız.

MundusPlus

Türkiye’nin Makinecileri olarak bizim de Dünyaya Bir Sözümüz Var! “MundusPlus”, geniş anlamıyla, evren, dünya, insan ve insanlık. Yeni, eksilmeyen ve artan bir dünyanın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olması gereğinden hareketle ortaya çıkardığımız “MundusPlus“ çatı markası adı altında,  sektörümüzün stratejisi, eylem planı ne ve nasıl olmalıdır sorularına yanıt vermeye çalıştık. Bütün çalışmalarımızı ve eylemlerimizi içerecek bu web sitemizde, ayrıca, sürdürülebilirlik ilkeleri etrafında dünyada birikmiş tüm literatürü de referansları ile bir araya getirerek okuyucularımıza açmayı amaçladık.

Bilgilerimiz, tecrübelerimiz sizlerin de katkısı ile gelişecek, büyüyecek ve daha güzel, yaşanabilir bir dünyaya birlikte erişeceğiz.

Dünyaya dair sözü olanları sayfamıza bekliyoruz!