Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık periyodlarda hazırlanan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporu (2023) yayımlandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dünyadaki diğer gelişmelerin takibi ve atılabilecek adımların belirlenmesine yönelik çalışmalarda öncü rol alan Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na adaptasyonunu sağlayacak bir yol haritası tespit edilerek ilgili kurumların katkıları ile 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planı (YMEP) oluşturulmuştur. 

Eylem Planında, AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek 81 eyleme yer verilmiştir. 

Eylem Planı hedeflerinin gerçekleşmesini ve eylemlerin güncel gelişmelere uyumunu sağlamak üzere kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu (YMÇG), Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekte ve yıllık periyodlarda faaliyet raporu hazırlanmaktadır. 

2023 yılı çalışmalarını kapsayan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporu (2023) için tıklayınız.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/