Küresel iklim değişikliği sürdürülebilir bir dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliği ile mücadele etmek üzere hem birey hem toplum olarak karbon ayak izimizi azaltmamız çok büyük bir öneme sahip.

Firmaların yeşil dönüşüm hedefleri çerçevesinde hazırlayacakları yol haritalarını oluşturmaları için öncelikle karbon ayak izlerini hesaplamaları ve raporlamaları gerekmektedir.

Hedef pazarı Avrupa Birliği üyesi ülkeler olan ihracatçılarımız için bu konu daha da büyük bir öneme sahip. AB Yeşil Mutabakatı doğrultusunda yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması nedeniyle 1 Ekim 2023 itibariyle öncelikli altı sektörde (çimento, demir-çelik, gübre, alüminyum, elektrik üretimi ve hidrojen endüstrisi) firmaların karbon ayak izlerini hesaplamaları ve raporlamaları zorunluluk haline gelmiş olup, diğer sektörler için de yakın zamanda karbon ayak izi raporlamasının zorunlu olması beklenmektedir.

Firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere TOBB, İş Bankası, QNB Finansbank ve Captanomy ortaklığında oluşturulan karbon platformu aracılığıyla TOBB üyesi firmalar ISO 14064 ve GHG Protokolü ile uyumlu bir şekilde karbon ayak izlerini hesaplayıp rapor oluşturabilecekler.

Firmaların kendi tüketim verilerini girerek karbon emisyonlarını hesaplamalarına olanak sağlayan TOBB Karbon Platformuna ve detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.