Dünya Bankası Türkiye’deki Şirketlerin Yeşil Dönüşümü İçin Sermaye Finansmanını Arttırmaya Yönelik 155 Milyon ABD$ Tutarında Krediyi Onayladı Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu’nun, sermaye finansmanı sağlanması ve özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesi yoluyla Türkiye’deki şirketlerin yeşil dönüşümünü desteklemek ve Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki iklim finansmanını arttırmak için 155 milyon ABD$ tutarında krediyi onayladığı açıklandı. Kredi tutarlarının Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) aracılığıyla kullandırılacağı, TSKB’nın bu krediyi Türkiye Yeşil Fonu’nun sermayelendirilmesi için değerlendireceği belirtildi.

Açıklamada; Türkiye Yeşil Fonu kanalıyla yeşil şirketler ile, yeşil dönüşüm sürecindeki şirketlere sermaye finansmanı sağlanacağı, Fonun varlık yönetimi şirketlerinden Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile Proje kapsamındaki uygulayıcı kuruluş tarafından yönetileceği belirtildi. Proje finansmanı toplam büyüklüğünün; onaylanan kredi dışında, toplam 250 milyon ABD$ tutarındaki özel sermaye ile birlikte 405 milyon ABD$’na ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Proje kapsamında, eşzamanlı olarak;

i. Şirketlerin karbondan arınma uygulamalarının ve yeşil teknolojilere yapacakları yatırımların destekleneceği,
ii. Yeşil fon yoluyla özel sermaye sektörünün geliştirileceği,
iii. Finansal sektörün çeşitlendirileceği, şirketlerin çeşitlendirilmiş uzun vadeli finansmana erişim imkanlarının geliştirileceği,
iv. Yüksek kaldıraç oranlarının düşürüleceği,
v. Yeşil dönüşüme ve geliştirilmiş iklim eylemine yönelik finansmanın hızlandırılacağı, açıklandı.

Dünya Bankası'nın 2022 tarihli Ülke İklim ve Kalkınma Raporuna göre; Türkiye'deki şirketleri karbondan arındırmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak, şirketlerin büyüme potansiyellerini artırmak ve istihdam yaratmak için yeşil teknolojilere yatırım yapmak gerekmektedir. Rapora göre; Türkiye’de enerji sektörü en büyük CO2 emisyon kaynağıdır, bunu imalat sanayii ve tarım sektörleri izlemektedir. Türkiye'de belirlenen yeşil hedeflere ulaşmak ve özellikle AB Yeşil Mutabakatı’nın ardından, şirketlerin büyüme potansiyellerini korumak için karbondan arınmaları önemlidir. Şirketlerin yeşil dönüşüme yönelik ihtiyaçları dikkate alındığında, bilgi ile birlikte uzun vadeli finansman ihtiyacı öne çıkmaktadır. Ancak, yeşil yatırımlara yönelik finansman imkanı yeterli değildir.

Bu nedenle, Türkiye Yeşil Fonu ile özellikle KOBİ'ler ve orta ölçekli şirketler olmak üzere yeşil veya yeşil dönüşüm sürecindeki yenilikçi şirketlere yapılan yatırımlara öncelik verilecektir. Proje sayesinde, Türkiye’nin finans sisteminde özel sermayenin payı ve etkinliği artacak, şirketler yeşil yatırım ile ilgili fonlardan faydalanabilecektir. TSKB sermaye piyasası faaliyetleri yoluyla yeşil finansmana öncülük etme kapasitesini arttıracak; şirketler karbonsuzlaşma süreçleri ve yeşil teknoloji yatırımları için uzun vadeli finansmana erişebilecektir.

Kaynak: Basın Bülteni, No:2924/ECA/037,  kaynağı görüntülemek için tıklayınız.